Välkommen till Oskar Sjöströms historieblogg!

Välkommen till Oskar Sjöströms historieblogg!

Om bloggen

Här kommer jag att berätta om min bok Fraustadt 1706: ett fält färgat rött (Historiska Media 2008) men också om kommande projekt, om historia i allmänhet och säkert en massa annat också. Kontakta mig på:

oskar.sjostrom@historia.su.se

Harrison om fildelning

AllmäntPosted by Oskar Sjöström Fri, April 17, 2009 14:03:07

Jag är inte så väldigt insatt i detta med Pirate Bay och fildelningen, men måste nu skriva ur mig någonting eftersom vår alldeles egen Dick Harrison enligt Aftonbladet var en av de första att kommentera den fällande domen idag:

”– Om en författares böcker läggs ut på nätet innebär det att vi får noll kronor i ersättning för vårt jobb.” Ska Harrison ha sagt.

Men nu är det inte så enkelt, och det är ju heller inte det här som processen – om jag förstått den rätt – handlar om. (Visserligen utgår huvuddelen av författarskapets ”lön” i form av royalties, och storleken på ersättningen motsvarar därför bokförsäljningen. Harrison har alltså rätt endast i den mån att en nerladdad bok innebär en osåld bok. Men detta är ju ingen given naturlag precis: den nerladdade boken kan lika väl vara en aldrig köpt bok som likväl blir läst, eftersom den som laddar ner aldrig hade för avsikt att köpa boken ändå.) Rättegången rör frågor om upphovsrätt som är mycket grumliga, och den här domen lär knappast utgöra det slutliga svaret på problemet.

Att en så filosofisk fråga som denna kan reduceras till krass girighet hade inte förvånat mig om det hade kommit från en bolagsdirektör. Nu blev det en historiker vars samlade produktion knappast kan ha utlöst ens några mätbara nerladdningskvoter. Ändå hävdar Harrison – nästan något skrattretande – att han ”tillhör den grupp som drabbas hårdast av ökad fildelning”. Det var ett kliv upp på en väldigt hög häst. Jag har inte tillgång till några siffror visserligen, men borde inte Harrison snarare bekymras över alla de förlorade royalties som varje låntagare av någon av hans böcker på ett bibliotek innebär? Den förlusten måste vara mångdubbelt större.

Den ”principsak” som Harrison hänvisar till kan knappast heller äga giltighet för honom som författare, det är väl hans förlag som i så fall skall driva den principfrågan. Den princip som borde driva ett författarskap är väl snarare att varje läsare räknas: huvudsaken är väl inte om boken blir köpt, det är att den blir läst. Faktum är att enskilda författarskap mycket väl kan gynnas av fildelning eftersom böckerna på så sätt blir spridda till fler läsare än vad de hade blivit annars. Vem vet: kanske någon till och med tyckte att det var en bra bok och köpte den i efterhand; kanske någon kommer att börja läsa andra böcker som författaren har skrivit, dela med sig av upplevelsen till släkt och vänner, gå på föredrag eller på annat sätt indirekt bidra till författarens förkovran. Och nu talar jag alltså inte bara om den ekonomiska ersättningen, utan även om något så abstrakt som glädjen i att bli läst.

Och vem laddar förresten hem en bok? Läsa på skärmen? Läsa utskriftformat? Skyll dig själv i så fall!


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Knut Lindelöf Fri, July 17, 2009 11:04:58

Utmärkt kommentar till Harrisson & Co (Guillou t ex)

Posted by Bengt Nilsson Mon, April 27, 2009 19:16:47

Det finns i och för sig en biblioteksersättning, men poängen är kanske ändå att Harrison som upphovsman vill ha en viss kontroll över hur hans verk sprids. För honom är det förmodligen helt OK att det finns bibliotek som köper in och lånar ut hans böcker. Däremot ogillar han att samma böcker, utgivna som hörböcker, kopieras och läggs ut på nätet utan hans medgivande. Jag tycker ändå att man måste respektera att en författare vill ha kontroll över hur hans verk sprids och utnyttjas.

Sedan är det givetvis helt i sin ordning om någon vill göra sin produktion fritt tillgänglig utan att ta något betalt, men det ska väl ändå inte vara vad författare och konstnärer förväntas göra alltid? Det kan säkert i en del fall vara väldigt kostsamt att samla ihop underlag för en bok. Om alla författare förväntades göra detta utan att få en enda krona i ersättning när boken var färdig skulle förmodligen mycket förbli oskrivet.

Posted by Oskar Sjöström Thu, April 23, 2009 20:47:16

Nej det går inte alls att jämföra. Det är helt riktigt att det kan röra sig om en principiell fråga eftersom lagarna verkar vara väldigt oklara: enligt den logik som domen innebar borde ju bilförsäljare ställas till svars för att de tillverkar fordon som det går att köra för fort med. Men denna principsak är ju i första en sak för bolagen att reda ut, eftersom det är de som äger upphovsrättigheterna. Det är ju inte så att Dick Harrison blir bestulen: det är bolagens omöjlighet att kontrollera de produkter som de äger rättigheterna till som det handlar om. Hela debaklet med Harrison är ju därför missriktad och förvirrar ytterligare.
Vad jag störde mig på var just att en historiker och författare som redan har det väldigt bra, och som knappast genererar några som helst nerladdningar, grinar över att han MÖJLIGEN förlorar några kronor på royalties för att någon laddar ner hans böcker - men det är osannolikt nog och han kan ju inte veta det säkert. Men grinar han även när boken lånas på bibliotek?

Posted by Bengt Nilsson Thu, April 23, 2009 10:53:29

Är inte upphovsrätten snarare en principiell fråga än en ekonomisk sådan? Visst kan man hävda att en nedladdning kan leda till ökad försäljning, men är det relevant? Samma argument skulle kunna användas för stöld av jordbruksprodukter från en bonde - "tack vare att någon stal en hektoliter potatis från honom fick fler upp ögonen för att hans potatis var alldeles utmärkt och därmed ökade intresset för hans produkter."

Posted by Emil Thu, April 23, 2009 10:13:39

"Vill man upplösa privat egendom och införa kommunism eller fritt tjuvsamhälle – om det är det nya moderna så är jag väldigt tacksam för att kallas bakåtsträvande"

Dick angående sitt stöd av IPRED-lagen.

Posted by Oskar Sjöström Tue, April 21, 2009 14:05:34

Anders: Man kan ju tycka att en av skattebetalarna finansierad professor inte borde göra sådana uttalanden.
Niklas: Ska tilläggas att det visserligen mest verkar handla om ljudböcker; men ändå!

Posted by Anders Troberg Mon, April 20, 2009 19:26:50

Vad som är än mer skrämmande framkom vid Harrisons framträdande i TV4, där han ondgjorde sig över att studenter kan läsa hans böcker (som han skrivit på betald arbetstid) utan att betala.

Om man arbetar på en utbildningsinstitution så borde man veta bättre än att förorda att man ska begränsa studenternas tillgång till kunskap. Allt annat är att totalt ha missat allt vad instutitionen står för och vilka värderingar som ska upprätthållas.

Han tycks också ha missat den tradition av öppenhet som genomsyrar den vetenskapliga världen. Man delar med sig av sina resultat.

Posted by Niklas Mon, April 20, 2009 17:21:14

Helt rätt, vem vill ladda ner en bok ?

Posted by Ase Sun, April 19, 2009 09:34:24

Så sant så sant.

Posted by Tobbe Sat, April 18, 2009 23:45:20

/salute