Välkommen till Oskar Sjöströms historieblogg!

Välkommen till Oskar Sjöströms historieblogg!

Om bloggen

Här kommer jag att berätta om min bok Fraustadt 1706: ett fält färgat rött (Historiska Media 2008) men också om kommande projekt, om historia i allmänhet och säkert en massa annat också. Kontakta mig på:

oskar.sjostrom@historia.su.se

Kornetten Petter Lind

Om bokenPosted by Oskar Sjöström Tue, December 02, 2008 15:13:25
Blog ImageKompanistandar för Adelsfanan, modell 1686. (Källa: Höglund & Sallnäs: Stora nordiska kriget 1700-1721: fanor och uniformer, 2000, s. 27).

Under förarbetet till boken gick jag igenom en del rullmaterial i Riks- och Krigsarkiven. Jag upptäckte snabbt att dessa - s.k. mönstrings- och rekryteringsrullor - var utmärkta källor för att få fram detaljinformation om enskilda knektars öde i slaget vid Fraustadt. (Det var i många fall rätt svårt att hitta rekryteringsrullorna från Fraustadt; och inte alla av dem hade den detaljrikedom som man önskar.)

Jag fick häromdan ett mejl från Magnus Lindskog - bl.a. verksam som skribent på karlxii.se - och han gjorde mig uppmärksam på några intressanta detaljer ur rekryteringsrullan för Skånska kompaniet vid Adelsfanan (daterad 14 februari 1706) som bl.a. belyser omständigheterna kring kornetten Petter Linds död i slaget som jag endast i hastighet nämner i boken (s. 194).

I rullan framgår det att Lind under slaget hade på sig ett harnesk som han lånat av den sjuke ryttaren Sven Hierpe (och som alltså inte deltog i slaget).

När Lind stupat - jag utgår ifrån att han som kornett bar standaret - övertogs kompanistandaret av en kvartermästare vid namn Runnerberg. Denne stupade dock själv och det dyrbara standaret greps då av en menig ryttare vid namn Jacob Ramberg, vars häst hade blivit dödligt sårad, och räddades ur striden.

Dessa spännande detaljer hade jag alltså missat! Tack återigen till Magnus.