Välkommen till Oskar Sjöströms historieblogg!

Välkommen till Oskar Sjöströms historieblogg!

Om bloggen

Här kommer jag att berätta om min bok Fraustadt 1706: ett fält färgat rött (Historiska Media 2008) men också om kommande projekt, om historia i allmänhet och säkert en massa annat också. Kontakta mig på:

oskar.sjostrom@historia.su.se

Glogów

HistoriaPosted by Oskar Sjöström Tue, July 07, 2009 16:26:47
Ett par mil sydväst om Fraustadt ligger den gamla staden Glogów. Ortens historia är lång - det äldsta belägget för dess existens härrör ur en krönika från början av 1000-talet vilket gör Glogów lika gammalt som Sigtuna - och räknas till en av Polens äldsta städer. Läsare av min bok kanske minns att flyende sachsare efter slaget vid Fraustadt försökte ta sig in i staden, varvid kommendanten nekade dem inträde med motiveringen att de genom sitt dåliga uppträdande i strid "inte förtjänade det".

När jag reste till Wschowa i februari 2008 kom vi från Dresden och körde därför igenom staden. Historiens lager ligger tjocka här, men dessvärre är de inte så synliga eftersom det mesta förstörts av århundraden av krig. Dessutom utplånades så gott som hela staden i slutet av andra världskriget då sovjetiska trupper under sex veckors tid bombarderade de tyska trupper som förlagts där.

Glogów, som i äldre tid kallades kallades Gross Glogau, tillhör i övrigt det krigsdrabbade Schlesien som i många konflikter varit smältdegeln mellan rivaliserande härskare och stater. Under medeltiden slogs tyska och slaviska furstar om makten här, och på 1520-talet tillföll Glogów det habsburgska väldet, och kom därför att bli krigsskådeplats under trettioåriga kriget. 1642 intogs staden av svenska trupper och återgick till kejsaren först i och med Westfaliska freden sex år senare.

Under de österrikisk-preussiska krigen om Schlesien på 1700-talet kom Glogów att ockuperas av och införlivas med Preussen. Drygt ett halvsekel efter Fredrik den stores erövring kom franska arméer att inta staden, och Napoleon själv ska vid flera tillfällen ha befunnit sig där.

Även några karoliner har varit i Glogów. Om ett besök där berättar sekreteraren vid Livregementet till häst, Abraham Cederholm von Schmalensee i sina minnesanteckningar. Cederholm hade deltagit i klappjakten på Schulenburgs armé under hösten 1704, och varit med vid den lilla striden utanför Fraustadt (Tillendorf), då en eftersläntrande del av Patkuls ryska hjälpkår gjordes ned.

Den 4 november beslöt chefen för regementet, Carl Gustaf Creutz, att lämna kvarteren kring Fraustadt och rida till "Stora Glogau" för att få sig en måltid då han inte "smakat win eller annan styrkande spis" på flera dagar. Med honom följde överstelöjtnanten Henning Adolf Kruse (af Verchou), ryttmästaren Lars Riddersvärd, löjtnanten Mauritz Wilhelm Nisbeth, korpralen och greven Thure Gabriel Bielke och Cederholm själv.

Det var inte helt vanligt med besök av svenska officerare i Glogów, och sällskapet drog därför åt sig en hel del uppmärksamhet, framför allt av stadens kejserliga officerare. Creutz presenterade sig därför som ryttmästare, Kruse och Riddersvärd som löjtnanter. De tog in på krogen Blauen Hirsch och lät på knagglig franska beställa "sallader samt det bästa ungerska winet" av värden. Under måltiden noterade de att de kejserliga officerarna viskade, rände fram och tillbaka till krögaren och slängde blickar på dem.

När männen vid pass klockan tre på eftermiddagen begav sig på hemresan igen möttes de i portgången av de kejserliga officerarna i sina "wackra kläder och peruquer", som tog av sig hattarna och förklarade att det var sed att besökande officerare brukade trakteras med ett glas vin. Männen lät sig bjudas, steg av hästarna och stod i duggregn och småpratade med sina kejserliga kolleger medan eftermiddagen övergick i skymning.

En av officerarna närmade sig efter en stund Cederholm med en diskret förfrågan. Var inte i själva verket en av männen - den unge Thure Gabriel Bielke - Karl XII själv? Frågan besvarades "med ett flatt löje" och så var den saken ur världen. Männen red mätta och vinstinna tillbaka till vinterkvarteren igen.

Av en händelse uppmärksammades Cederholm påföljande år på en berättelse tryckt i en tysk almanacka. Där berättades "huru som Hans Kongl. Maij:t giort staden och fästningen Gross Glogau den nåden, att wara derinne, med några generals personer". Cederholm insåg genast att det var besöket i november som det här skrevs om och att de alltså inte blivit trodda! Personerna i den kungliga sviten var till och med namngivna. Magnus Stenbock skulle varit en av dem, och Cederholm antog att det var Creutz som förväxlats med den berömde generalen, eftersom han "brukade stora mustager" och hade låtit skägget växa. De övriga var identifierade "effter godtyckio".

Man undrar givetvis om det fortfarande i någon stadskrönika hävdas att Karl XII en gång i november 1704 varit på besök inkognito i staden, men blivit igenkänd av några skarpsinta kejserliga officerare...

När jag var på besök höll stadskärnan på att återuppföras med arkitektur som ska påminna om den gamla staden. Den ekonomiska krisen kanske har fått en del av detta arbete att stanna upp tillfälligt, men när jag reste förbi kokade det verkligen av byggnadsiver i den här delen av Polen, liksom i Dresden. Mycket handlar om att locka till sig historisk turism, och för den historieintresserade är bägge platserna verkligen sevärda. Trots att det i Glogów finns en bro över Oder som är den fulaste som jag någonsin sett.