Välkommen till Oskar Sjöströms historieblogg!

Välkommen till Oskar Sjöströms historieblogg!

Om bloggen

Här kommer jag att berätta om min bok Fraustadt 1706: ett fält färgat rött (Historiska Media 2008) men också om kommande projekt, om historia i allmänhet och säkert en massa annat också. Kontakta mig på:

oskar.sjostrom@historia.su.se

Stridens kulturhistoria

Ur biblioteketPosted by Oskar Sjöström Fri, May 08, 2009 10:10:35


John A. Lynn, som tidigare bland annat skrivit den omfattande och imponerande Giant of the Grand Siècle: the French Army 1610-1715 (1997), är i min mening en av världens främsta och mest läsvärda militärhistoriker. Hans originalitet och närhet till källorna sticker ut i en genre där en stor del av bokproduktionen bygger på vad tidigare forskare redan har skrivit. Lynn är inte rädd för att djupdyka ner i arkiven, och han har varit en inspiration för andra forkare som tysken Jürgen Luh, vars bok Kriegskunst in Europa 1650-1800 har nämnts av mig tidigare här på bloggen.

I Battle: a history of combat and culture (2003) angriper Lynn en del av den tidigare synen på krigföring utifrån ett kulturellt perspektiv. Han menar att synen på den "universelle krigaren" är felaktig och att synen på krig och strid alltid har varierat i tid och rum. Utifrån kulturella förklaringar beskriver Lynn hur det kommer sig att krigets praktik såg ut som den gjorde i en viss tid. Kapitlet som rör 1700-talets krigföring i Europa tar upp många intressanta och viktiga aspakter såsom äran och hederns betydelse för det militära ledarskapet. Lynn menar också att uniformernas införande i europeiska arméer på andra halvan av 1600-talet var en kombination av den starkare statens strävan efter likformighet och kontroll och samtidens estetiska ideal. På samma sätt menar Lynn att 1600- och 1700-talets befästningskonst inte alls var så rationell och vetenskaplig som den verkar, utan i första hand styrdes av samtida idéer om symmetrisk perfektion som en hög konstform: en befästning skulle inte bara fylla en funktion utan också, och kanske än viktigare, vara vacker att se på.

Även om man inte kan hålla med Lynn i alla detaljer eller avseenden är det här en viktig bok som jag varmt rekommenderar. Den väcker många intressanta frågor, besvarar andra på ett oväntat sätt och inspirerar till nya perspektiv på militärhistoria.